Monday, December 11, 2006

Men xotiram zaiflashayotganidan ustozim Vaqi'ga shikoyat qildim. U meni gunohlardan saqlanishimni buyurdi hamda shu narsani aytdiki, ilm nurdir. Olloh bu nurni osiylarga bermaydi.

Imom Shofi'iy

1 comment: